Ob projektu Erasmus+ sem se seznanil z nemškim izobraževalnim sistemom, predvsem z izobraževanjem kemijskih tehnikov (Chemisch-technischer Assistent – CTA) na izobraževalni ustanovi Adolf Reichwein Schule v Marburgu / Lahni. S kolegi kemiki – učitelji kemijskih strokovnih predmetov sem primerjal oba sistema. Praktično sem njihovim sistem spoznal na hospitacijah pri laboratorijskih vajah in nekaterih teoretičnih predmetih. Poudarek je bil na osnovah laboratorijske tehnike in na področju instrumentalne analize. Ugotovil sem, da nekih velikih odstopanj v vsebini učne snovi ni, je pa kar velika razlika v opremljenosti laboratorijev.

V osnovi se nemški in slovenski model razlikujeta po tem, da je v nemškem sistemu v 3. in 4. letniku čista specializacija na kemijskem področju. Razen jezika, splošnoizobraževalnih predmetov nimajo. Še angleški jezik in informatika sta naravnana na uporabo v kemiji. V oči bode njihova odlična opremljenost s kemijskimi oz analiznimi aparati. Razlike v znanju in motiviranosti med našimi dijaki in njihovimi skoraj ni. Problemi, s katerimi se soočajo nemški kolegi pri pedagoškem procesu, pa so podobni našim.

[twocol_one] Izkušnje, ki sem jih pridobil od nemških kolegov in neposrednega dela z nemškimi dijaki, mi bodo zelo koristile v mojem nadaljnjem delu. Zelo priporočam drugim sodelavcem z dobrim znanjem nemškega jezika. [/twocol_one] [twocol_one_last]  [/twocol_one_last]

 

Arpad Dolgoš

(Visited 117 times, 1 visits today)