V šolskem letu 2017/18 smo začeli z izvajanjem praktičnega usposabljanja v tujini v okviru evropskega projekta Erasmus+. Mobilnost je namenjena dijakom strokovnih programov farmacevtski in kemijski tehnik. Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom (PUD) v tujih podjetjih – lekarnah in analiznih laboratorijih. Mobilnost je namenjena tudi učiteljem strokovnih modulov, ki se prav tako izobražujejo pri delodajalcih in na podobnih srednjih šolah v tujini. Praktično usposabljanje za dijake traja dva tedna (10 delovnih dni).

Prve dijake smo poslali v Brago na Portugalsko, sledila je mobilnost v Marburg (Nemčija). V  šolskem letu 2018/19 je bila poleg Nemčije in Portugalske prvič na voljo tudi mobilnost na Malti. Učitelji so se usposabljali tudi v Turčiji. Dobre izkušnje nam dajejo motivacijo za nadaljevanje s projektom. V razpisnem letu 2020 smo prijavili sodelovanje z Irsko, med države smo dodali še Ciper.

Število partnerskih organizacij vztrajno narašča, v letu 2023 je novost še Španija.

Koordinatorica Erasmus+: Lea Levstik, mag. farm. 

AKREDITACIJA ERASMUS+

Šola je bila uspešna na razpisu za dodelitev Erasmus+ akreditacije za obdobje 2021-27 na področju poklicnega izobraževanja.
Erasmus akreditacija je orodje, namenjeno organizacijam na področjih šolskega in poklicnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti ali nadaljevati mednarodno sodelovanje. Dodelitev potrjuje, da je institucija oz. organizacija pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Institucijam z Erasmus+ akreditacijo bo omogočen poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 prihodnjega programa Erasmus+ (2021–2027), kar pomeni, da imamo v tem obdobju zagotovljena sredstva za izvajanje praks v tujini ter mobilnost zaposlenih.

Projekt 2023:

Številka projekta: 2023-1-SI01-KA121-VET-000123741

Naslov projekta: Strokovna, kulturna in jezikovna izmenjava kot del poklicnega izobraževanja

Trajanje: 15 mesecev (predvidene izvedbe v 2023 in 2024).

Število udeležencev: 33 dijakov in 10 učiteljev, spremljevalci

Države: Nemčija, Portugalska (2 destinaciji), Malta, Ciper, Španija, Italija. Za učitelje tudi Srbija in Belgija.

Projekt 2022:

Številka projekta: 2022-1-SI01-KA121-VET-000060842

Naslov projekta: Strokovna, kulturna in jezikovna izmenjava kot del poklicnega izobraževanja

Trajanje: 15 mesecev (predvidene izvedbe v 2022 in 2023).

Število udeležencev: 32 dijakov in 12 učiteljev, spremljevalci (izvedeno za 35 dijakov in 11 učiteljev + spremljevalci).

Države: Nemčija, Portugalska (2 destinaciji), Malta, Ciper, novost je Španija za dijake. Za učitelje tudi Irska, Italija, Srbija in Hrvaška.

Projekt 2020:

Številka projekta: KA1-VET-26/20

Naslov projekta: Strokovna, kulturna in jezikovna izmenjava kot del poklicnega izobraževanja

Trajanje: 24 mesecev (predvidene izvedbe v 2021 in 2022).

Število udeležencev: 22 dijakov in 2 učitelja, spremljevalci (izvedeno za 24 dijakov in 2 učitelja, spremljevalci)

Države: Nemčija, Portugalska, Malta in Irska, možne tudi nove partnerske države – Ciper. Mobilnosti na Malto in v Nemčijo niso bile izvedene.

Projekt 2019:

Številka projekta: KA1-VET-20/19

Naslov projekta: Strokovna, kulturna in jezikovna izmenjava kot del poklicnega izobraževanja

Trajanje: 16 mesecev (podaljšano zaradi epidemije)

Število udeležencev: 14 dijakov in 2 učitelja, spremljevalci (izvedeno za 16 dijakov in 1 učitelja, spremljevalci)

Države: Portugalska in Malta, dodatno tudi Ciper. Mobilnost v Nemčijo ni bila izvedena.

Projekt 2018:

Številka projekta: KA1-VET-21/18

Naslov projekta: Strokovna, kulturna in jezikovna izmenjava kot del poklicnega izobraževanja

Trajanje: 14 mesecev

Število udeležencev: 13 (+1) dijakov in 4 učitelji, spremljevalci

Države: Nemčija, Portugalska, Malta in Turčija

Projekt 2017:

Številka projekta: KA1-VET-30/17

Naslov projekta: Strokovna, kulturna in jezikovna izmenjava kot del poklicnega izobraževanja

Trajanje: 2 leti

Število udeležencev: 14 dijakov in 4 učitelji

Države: Nemčija in Portugalska

(Visited 215 times, 1 visits today)