Izobraževanje v delovnem procesu mi je omogočilo, da sem se seznanila z zdravili, ki jih uporabljajo v tujih državah. Seveda nisem pričakovala, da bom vsa ta zdravila poznala po njihovih lastniških imenih, zato pa je pomembno poznavanje mednarodnih nelastniških imen, na podlagi katerih je možno prepoznati zdravila.

[twocol_one]Na Portugalskem se večinoma izdajajo generična zdravila. Poleg lastnih generičnih podjetij je zelo cenjena tudi Krka. Kljub temu, da ne znam portugalsko, je bilo zanimivo, kako enostavno je prepoznati določene zapisane besede (v veliko pomoč je tudi znanje strokovne terminologije v angleščini in latinščini).[/twocol_one] [twocol_one_last][/twocol_one_last]

 

[twocol_one] [/twocol_one] [twocol_one_last]Zanimivo je, da zlagajo v predale zdravila glede na ime zdravilne učinkovine in ne po lastniških imenih tako kot pri nas.[/twocol_one_last]

 

Lea Levstik, mag. farm.

(Visited 14 times, 1 visits today)